CVI / LOGO HERALDIKA TRÜKISED REKLAAM

HEA TRÜKIS on eesmärgipärane:

trükise formaat ja ülesehitus on vastavuses sisumaterjali hulga ja trükise iseloomuga

edastatav informatsioon on lihtsalt kättesaadav

kujundus on professionaalne ja silmapaistev, samas sõnumi edastamist toetav 

  mitte dekoreeriv

paberivalik on vastavuses trükise iseloomu, sisu ja mahuga.

 

Soovin HINNAPAKKUMIST trükise kujunduslahenduse

väljatöötamiseks

 

TEHTUD TÖÖD

+ 372 56 620 415 

 

 

 

 

 

 

KOOSTÖÖPARTNERID /

COOPERATION PARTNERS:

 

 

www.tuuni.ee

Kinnisvara müügieelne ruumistilitika